Skip to main content

Smile makeover


Smile makeover

Profiloplastie: het grondbeginsel van de behandeling

Deze consultatie vindt plaats bij tandarts Nathalie Declercq. 

Door actief te luisteren, identificeert en analyseert mevrouw Declercq de voorgelegde problemen met precisie. Dankzij de analyse van de gelaatstrekken kunnen we het evenwicht tussen de verschillende onderlinge structuren en de harmonie van het geheel het best waarderen. 

Het voorhoofd, de neus, de lippen en de kin houden zich aan een precieze evenredige verhouding. De studie van het profiel op basis van foto's en Rx-documenten is een aanvullend element dat zal helpen om de meest geschikte behandeling te bepalen. 

Met behulp van de ‘Envision a smile’ software is het mogelijk om een digitale simulatie van de glimlach te maken.