Skip to main content

Ceramic veneers


Facings hebben slechts een beperkte grootte, wat leidt tot minimaal verlies van substantie. Een duidelijk voordeel in vergelijking met kroon- en brugtechnieken.

Ceramic veneers

Indicaties

Contra-indicaties

  • Beschadigde tanden of tanden met meerdere vullingen
  • Bruxisme: tandenknarsen, vooral 's nachts

Neem contact met ons op